วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.มทบ.34 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา”ปั่นรวมใจ เทิดไท้พ่อขุนเจืองธรรมิกราช”

เมื่อ 17 ก.พ.62 ,0900 ผบ.มทบ.34 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา”ปั่นรวมใจ เทิดไท้พ่อขุนเจืองธรรมิกราช” ณ ลานพ่อขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จว.พ.ย. เส้นทางปั่นจักรยานภายในค่าย 27.70 กม.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ผวจ.พ.ย.,ผบก.ภ.จว.พ.ย.,นายก อบจ.พ.ย.,ชมรมปั่นจักรยาน อ.ภูซาง,อ.ปง ,ชมรมพะเยา 60 และชมรมปั่นจักรยานจาก เชียงราย ฯ รวมประมาณ 270 คน เพื่อเป็นการเทิดไท้พ่อขุนเจืองธรรมิกราช ส่งเสริมการออกกำลังกาย เปิดแหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร ผู้เข้าร่วมแข่งขันรู้สึกประทับใจเส้นทางปั่นจักรยานและการดูแลของหน่วยเป็นอย่างดี