ข่าวรัฐสภา

ข่าว สพฐ. โครงการอาหารกลางวันสกลนครมีคุณภาพ ปลอดการทุจริต!!! สพฐ.ประกาศชัดเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่ นร.มีสุขภาพดีครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

โครงการอาหารกลางวันสกลนครมีคุณภาพ ปลอดการทุจริต!!! สพฐ.ประกาศชัดเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่ นร.มีสุขภาพดีครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้ว พบว่า ไม่มีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และการจัดอาหารกลางวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการ โดยโรงเรียน และเครือข่าย เพื่อให้นักเรียนที่เกินกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน ได้รับประทานอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสกลนคร เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาไอคิวนักเรียนในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้มีความสามารถทางสติปัญญา และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ดีขึ้น พร้อมตั้งเป้าในอนาคตทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีไอคิวเกิน 120 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ฉลาดหรืออัจฉริยะ โดยมีการส่งเสริมเช่น กิจกรรมพัฒนาไหวพริบปฏิญาณ การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ย้ำ สพฐ. ให้ความสำคัญกับโครงการอาหารกลางวันเป็นอย่างมาก โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่ห่างไกลที่วัตถุดิบราคาสูง สพฐ.ก็มีโครงการที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน คือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ไก่ไข่และเป็ด ผลิตเพื่อส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน และในส่วนของโรงเรียนที่ไม่มีพื้นที่ในการทำการเกษตร สพฐ.ก็จะประสานกับเขตพื้นที่ ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่ของชุมชนในการทำการเกษตรและส่งขายให้กับโรงเรียนในราคาถูก ถือว่าเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ทีมงานเฉพาะกิจข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. ทิพวรรณ์ เมืองเสน