ข่าวการศึกษาและไอที

จ.อุทัยธานี….!!@ โครงการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม อ.ลานสัก….!!

จ.อุทัยธานี….!!@ โครงการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม อ.ลานสัก….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว
เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 7 มิ.ย. 61 นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เเละเปิดงานวันที่ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม

โดยมี นายประเสริฐ นัยวิริยะ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามเป็นคนกล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมพิธี นายสืบพงศ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก นางดวงเดือน ชโลธร นายกอบต.ทุ่งนางาม ทหารชุดรักษาความสงบอำเภอลานสักเเละข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในพื้นที่ของตำบลทุ่งนางาม คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน โรงเรียนบ้านห้วยโศก เข้าร่วมพิธี

พร้อมประชาชนที่คอยต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ผอ. ประเสริฐ นัยวิริยะ ได้กล่าวว่าในวันที่ 7 มิ.ย.2537 เป็นวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้ทรงรับสั่งให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนขึ้นเป็นครั้งเเรก กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงกำหนดให้เป็นวันที่ 7 มิ.ย.ของทุกๆปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการ เพื่องส่งเสริม สนับสนุนเเละเผยเเพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนได้ขยายต่อไป

ส่วนบรรยากาศภายในงาน ได้เชิญนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนตามเต๊นท์ได้เป็นไปตามความเรียบร้อยอีกทั้งยังได้ชมการจัดกิจกรรม 6 ประเภท 1.สหกรณ์นิคม 2.สหกรณ์การเกษตร 3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4.สหกรณ์ออมทรัพย์ 5.สหกรณ์บริการ
6.สหกรณ์ร้านค้า การจัดงานในครั้งนี้ยังมีกาเเข่งขันการตอบปัญหาชิงรางวัล ประกวดเรียงความ ประกวดภาพวาดระบายสี “สหกรณ์โรงเรียนในฝัน” ทั้งนี้ทางโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามได้ขอขอบคุณกับผู้ที่เข้าร่วมงานเเละได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าทางโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามจะขอจัดโครงการสหกรณ์นักเรียนขึ้นทุกปี

….สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว วินัย ชำนาญปืน รายงาน