Uncategorized

จ.อุทัยธานี ….!!@ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกิน….!!!

จ.อุทัยธานี ….!!@ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกิน….!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 61เวลา 13.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลพร้อมตรวจเยี่ยมโครงการสถานีสูบน้ำ ต.ระบำโดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.อุทัยธานี พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.อุทัยธานี ข้าราชการทุกภาคส่วนของอำเภอลานสัก พ.ต.อ. โกศล ใจเพ็ชรดี ผกก.สภ.ลานสัก นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ หน่วยทหาร มว.รส.ที่ ๒ อำเภอลานสัก พร้อมประชาชน ของตำบลระบำให้การต้อนรับ

เเละได้ประชุมโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมให้ข้อสรุป ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ป่าห้วยระบำ ตำบลระบำ จ.อุทัยธานี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวรายงานสำหรับโครงการจัดที่ดินทำกินในสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี ขณะนี้มีเกษตรกรที่ถูกผลักดันออกจากพื้นที่ป่าสงวน สำหรับที่อยู่อาศัย สถาบันองค์กรชุมชน(พอช.)ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับเกษตรกรหลังล่ะ 40,000 บาท ดำเนินการเเล้ว 244 หลัง

ที่เหลือจะดำเนินการให้เเล้วเสร็จภายในปี 2561เเละจังหวัดอุทัยธานีสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดเเละสิ่งก่อสร้างให้กับสหกรณ์ได้เเก่ เครื่องชั่ง ฉาง ลานตาก โรงอบพลังงานเเสงอาทิตย์และรถฟาร์มแทรกเตอร์งบประมาณรวม 6,268ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ใช้รวบรวมผลผลิตทางเกษตรเเละสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตรในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีได้กล่าวว่าการส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินระบำ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน และได้ให้เกษตรกรดำเนินงานส่งเสริมเดินตามเเนวทางศาสตร์พระราชาสู่”โคกหนองนาโมเดล” เพื่อให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

…..สำเนา ทองศรี ภาพ …วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897