Reporter&Thai Army

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนจังหวัดพิจิตร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม “การพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว”

นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนจังหวัดพิจิตร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม “การพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว”

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.พิจิตร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม “การพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” เผยรัฐบาลจะพิจารณาสนับสนุนโครงการเร่งด่วนที่ไม่มีในแผนงาน โดยขอให้การใช้งบประมาณเกิดความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พบปะประชาชนจังหวัดพิจิตร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม “การพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น นักเรียน ประชาชนจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับ และร่วมกันร้องเพลง “เพราะเธอคือประเทศไทย” โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและติดตามปฏิบัติภารกิจ ณ บริเวณ บึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวพบปะกับประชาชนจังหวัดพิจิตรตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวพิจิตรในวันนี้เพื่อมาติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่าง ๆ และนำมาปรับให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการหลาย ๆ โครงการที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ จะไม่มีการสนับสนุนงบประมาณทุกโครงการตามที่จังหวัดเสนอรับการสนับสนุน ขอให้ประชาชนเข้าใจด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ ต้องดูแลคนทั้งประเทศ ทุกจังหวัดให้เกิดความเข้มแข็งไปพร้อมกัน รัฐบาลจะพิจารณาสนับสนุนโครงการเร่งด่วนที่ไม่มีในแผนงาน ซึ่งการใช้งบประมาณขอให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า นอกจากมารับฟังแผนงานโครงการแล้ว ยังมาเพื่อวาดความหวัง ว่าจะสร้างอนาคตของประเทศ อนาคตของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดไปในทิศทางไหน ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ ขอให้พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองแห่งความสุข อะไรก็ตามถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน จะก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ ขออย่าสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก ที่สำคัญต้องมีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีจิตอาสา และความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย
ในส่วนเรื่องของอาชีพ ขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เตรียมมาตรการลดความเสี่ยง ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นของรัฐบาล หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม ลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นสอนจบมาแล้วมีงานทำ สอนหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเมื่อทำงานแล้วต้องทำงานให้เป็น คิดอย่างมีระบบ
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำว่า ไม่ต้องการคะแนนเสียง แม้มีเสียงเดียวที่สนับสนุนก็จะทำให้ เพราะที่นี่คือประเทศไทย ของคนไทยทุกคน จะต้องเข้มแข็งก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างยั่งยืน และไม่ต้องการให้รักนายกรัฐมนตรี แต่ขอให้รักประเทศชาติ
จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมกิจกรรม “การพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บเพื่อการเกษตร ณ ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี แม่น้ำพิจิตร ต่อไป