ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร อุบัติเหตุ แถลงข่าว

ร้อยเอ็ด2วันสงกรานต์ปี62ยังตาย1รายเจ็บ25คนตายลดลง1รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านครอบครัว ชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจใช้รถต้องมีประกัน/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ด2วันสงกรานต์ปี62ยังตาย1รายเจ็บ25คนตายลดลง1รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านครอบครัว ชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจใช้รถต้องมีประกัน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

เมื่อเช้าวันที่13 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0-4351- 3097, 0-4351-5139 http://122.155.1.145/in.ddpmRoiet-4.117/ นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รอง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.อ.อานานท์ นามประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด แถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยการดำเนินงานของ นายเกรียงไกร จิตธรรม หน.ปภ.จ.รอ.นางสาวนวลจันทร์ พัดทอง คปภ.รอ.และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้ง ศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา บริษัทกลางฯ สื่อมวลชน นาย พศพงศ์ พฤกษชาติ สวท.FM 94 และคณะ ถ่ายทอดสด

ปภ. ขอรายงานสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2562 ของ จ. ร้อยเอ็ด ดังนี้ 1. อุบัติเหตุเกิด 10 ครั้ง 2. ผู้บาดเจ็บ จำนวน 11 ราย (ชาย 9 ราย / หญิง 2 ราย) 3.เสียชีวิต จำนวน – ราย
สะสม 2 วัน (11 เม.ย. 62 – 12 เม.ย.62) 1. อุบัติเหตุเกิดขึ้น 21 ครั้ง 2. บาดเจ็บ 25 ราย 3. เสียชีวิต 1 ราย (ชาย)
สรุปสถิติในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 11 เมษายน 2562 (วันที่สองของช่วงควบคุมเข้มข้น)มีดังนี้
1. การตั้งจุดตรวจ อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจตามาตรการบังคับใช้กฎหมาย 1ร 2ส 3ข 4ม (1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8. ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัทท์มือถือขณะขับรถ )

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. จุดตรวจ/เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดตรวจ จำนวน 721 แห่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก (คน) 1133 คน,2.การเรียกตรวจและดำเนินคดีตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 มาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม การเรียกตรวจแยกเป็นอำเภอ รวม จำนวน 51,000 คัน,
3. เรียกตรวจตามมาตรการ รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกเรียกตรวจ(คัน)
1ไม่สวมหมวกนิรภัย 5,059 ,2มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 3,944 ,3เมาสุรา 2,749 ,
4ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย – 5ไม่มีใบขับขี่ 5,030. 6ความเร็วเกินกำหนด 363,7ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 875,8ขับรถย้อนศร 410 ,9แซงในที่คับขัน 367 ,10ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 1,384 รวม 20,181

4.เรียกตรวจตามมาตรการ จำนวนยานพาหนะที่ถูกดำเนินคดี (คัน)1ไม่สวมหมวกนิรภัย 725,2มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 292 ,3เมาสุรา 141 5.การดำเนินคดี การดำเนินคดี(คน) 2วัน 11-12 เม.ย. 62 รวม 7,348 คน 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,620 ,2มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 586 ,3เมาสุรา 406 ,4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,334,5.ไม่มีใบขับขี่ 2,671,6.ความเร็วเกินกำหนด 72 ,7.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 201, 8.ขับรถย้อนศร 123 ,9.แซงในที่คับขัน 126 ,10.ใช้โทรศัพท์ขณะขับ 209 รวม 7,348 คน

6.จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561เกิดเหตุ 17 ครั้ง เจ็บ22คน(ช-15,ญ-7) ตาย 2 ราย(ช-) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เกิดเหตุ 21 ครั้ง เจ็บ25คน(ช-22,ญ-3) ตาย 1 ราย(ช-)
7.จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็นรายอำเภอ รวม 25 คน อาทิ อ.สุวรรณภูมิ เจ็บ 5 คน,อ.เมืองร้อยเอ็ด เจ็บ 5 คน,อ.หนองพอก เจ็บ 3 คน มีเสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.เกษตรวิสัย 8.ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รวม 2 วัน รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุ 21 ครั้ง,รถปิคอัพ เกิดเหตุ 3 ครั้ง


9.พฤติกรรมเสี่ยงที่พบ ได้แก่ ขับรถเร็วรวม 9 ครั้ง,เมาสุรา 9 ครั้ง,ประมาท (นั่งท้ายกระบะ) 2 ครั้ง,ตัดหน้ากระชั้นชิด 1 ครั้ง รวม 21 ครั้ง 10.ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ถนนกรมทางหลวง 8 ครั้ง,ถนน อบต./หมู่บ้าน,ถนนทางหลวงชนบท 2 ครั้ง, ถนนในเทศบาล 3 ครั้ง, รวม 21 ครั้ง


11.จุดเกิดเหตุ ทางตรง 14 ครั้ง,ทางโค้ง 2 ครั้ง,ทางแยก 5 ครั้ง 12.ช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี 8 ครั้ง,30-39 ปี 6 ครั้ง,40-49 ปี 4 ครั้ง,50ปีขึ้นไป 4 ครั้ง,1-14 ปี 3 ครั้ง,25-29 ปี 1 ครั้ง รวม 26 ครั้ง 13.ช่วงเวลาเกิดเหตุ 16.01-20.00 น.จำนวน 10 ครั้ง,12.01-16.00 น.จำนวน 4 ครั้ง 00.01-04.00 น.,08.01-12.00 น,20.01-00.00 จำนวนช่วงละ 2 ครั้ง ,04.01-08.00 น. จำนวน 1 ครั้ง 14.ลักษณะยานพาหนะที่เกิดเหตุ 1.รถปิ๊คอัพเสียหลักลงข้างทาง 12 ครั้ง,2.รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง 8 ครั้ง,3รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยาน จำนวน 1 ครั้ง รวม 21 ครั้ง


รายที่เสียชีวิต ระหว่างวันที่ 11 – 12 เมษายน 2562 รวม 1 ราย เป็นชาย เกิดจาก..ที่อ.เกษตรวิสัย วันที่ 11 เม.ย. 2562 คือ นายเหลี่ยม สืบแสน อายุ 56 ปี ที่อยู่ 60 ม.10 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เวลา 16.15 น สถานที่เกิดเหตุ ทางหลวง214 ระหว่างบ้านโพนท่อน-บ้านเมืองบัว ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย รถกระบะ อีซูซุ บร 4502 สุรินทร์ คู่กรณี ยางแตก นายณัฐชนก เพ็งงาม ขับขี่รถจากสุรินทร์ ถึงที่เกิดเหตุ รถเสียหลัก ผลิกคว่ำลงข้างทาง ทำให้ผู้ที่นั่งกระบะกระเด็นตกได้รับบาดเจ็บ 2 คน คือ นายศิริศักดิ์ ยามโสภา อายุ 41 ปี,นายบุญเลิศ บุบผัง อายุ 61 ปี ส่วนนายเหลี่ยม สืบแสน อายุ 56 ปี ผู้เสียชีวิตที่รพ.

ส่วนผู้บาดเจ็บวันที่ 12 เม.ย. 2562 จำนวน 25 คน ชาย 22 คน หญิง 3 คน อาทิ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รายที่ ชื่อ /อายุ/ภูมิลำเนา วันเวลาเกิดเหตุ ข้อมูลทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยง/มาตรการ 10 (รสขม)
ชื่อ นายมติศักดิ์ ธรรมสูตร อายุ 24 ปี ที่อยู่ 35 ม. 15
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ชื่อ ด.ช.เกษมสันต์ นีระพัฒน์ อายุ 16 ปี ที่อยู่ 13 ม. 1
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 12 เม.ย. 62 เวลา 00.30 น. สถานที่เกิดเหตุ บริเวณทางแยก ถนนกรมทางหลวง ช่วงสี่แยกถนนเลี่ยงเมือง ร้อยเอ็ด-เชียงขวัญ
ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรายละเอียด คู่กรณี เสียหลักล้มเอง
สาเหตุ/ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บทั้ง 2 คนซึ่งมีนายมติศักดิ์ ธรรมสูตร
เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และด.ช.เกษมสันต์ นีระพัฒน์ เป็นผู้ซ้อนท้ายออกจากบ้านดง-บ้านนา มุ่งหน้าไป อ.เชียงขวัญ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุบริเวณสี่แยกไฟแดงถนน เลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด-เชียงขวัญ ผู้ขับขี่พยายามเร่งเครื่องจักรยานยนต์เพื่อให้พ้นสี่แยกขณะนั้นสัญญาณไฟเป็นสีเขียวแต่ไม่ทันสัญาณไฟเขียวจึงเบรกรถกระทันหันทำให้รถเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ อาการมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานนำส่ง รพ.ร้อยเอ็ด
ปัจจัยเสี่ยง มาตรการ 10 รสขม -ไม่สวมหมวกนิรภัย-มีกลิ่นสุรา

อำเภอเสลภูมิ รายที่ ชื่อ /อายุ/ภูมิลำเนา วันเวลาเกิดเหตุ ข้อมูลทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยง/มาตรการ 10 (รสขม) ชื่อ ด.ช.เสฏฐวุฒิ สืบสวน อายุ 14 ปี ที่อยู่ 68 ม.10 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 12 เม.ย. 62 เวลา 13.50 น.
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณทางแยก ถนนในหมู่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ทอง
ถนนกรมทางหลวง สาย อ.เสลภูมิ-คำโพนสูง ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่นฟีโน สีขาว หมายเลขทะเบียน ขจล 235 ร้อยเอ็ด คู่กรณี เสียหลักล้มเอง
สาเหตุ/ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปตามถนนสาย อ.เสลภูมิ-คำโพนสูง เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกในหมู่บ้านนาโพธิ์
หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ทอง รถเกิดเสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บ อาการมีบาดแผลบริเวณใบหน้า
และข้อเท้า หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานนำส่ง รพ.เสลภูมิ
ปัจจัยเสี่ยง มาตรการ 10 รสขม-ขับรถเร็ว-ไม่สวมหมวกนิรภัย

อำเภอโพนทราย ชื่อ ด.ญ.ฟ้าใส เกตุนา อายุ 4 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 113 ม.13
ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 12 เม.ย. 62 เวลา 17.00 น. สถานที่เกิดเหตุ บริเวณ ถนนในหมู่บ้านหนองบัวทองถนนเทศบาล ต.โพนทราย อ.โพนทรายยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรายละเอียด คู่กรณี เสียหลักล้มเอง
สาเหตุ/ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ซ้อนท้ายเพื่อไปตลาดกับแม่ซึ่งเป็นผู้ขับขี่และเมื่อถึงจุดเกิดเหตุผู้ขับขี่ได้เลี้ยวกลับรถกระทันหันและรถเสียหลักทำให้ลูกสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาตกลงจากรถได้รับบาดเจ็บ อาการมีบาดแผลถลอกตามใบหน้า
หมอให้รอดูอาการ แม่ผู้บาดเจ็บเป็นผู้นำส่ง รพ.โพนทราย
ปัจจัยเสี่ยง มาตรการ 10 รสขม-ไม่สวมหมวกนิรภัย

อำเภอพนมไพร ชื่อ น.ส.กาญจนา กาพาด อายุ 48 ปี ที่อยู่ 20 ม.8 ต.สระแก้ว
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 12 เม.ย. 62 เวลา 18.50 น. สถานที่เกิดเหตุ บริเวณ ทางแยกถนนในหมู่บ้านวารีสมบูรณ์หมู่ 10 ต.วารีสวัสดิ์ ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ น้ำเงิน-ดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน คู่กรณี ล้มเอง
สาเหตุ/ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากทุ่งนาเมื่อถึงบริเวณเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง อาการมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้า
ฟันหัก 1 ซี่ และข้อมือซ้ายผิดรูป หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานนำส่ง รพ.พนมไพร ส่งต่อ รพ.ร้อยเอ็ด
ปัจจัยเสี่ยง มาตรการ 10 รสขม -มีกลิ่นสุรา-ไม่มีใบขับขี่-ไม่สวมหมวกนิรภัย

—-////—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129—