Uncategorized

ราชบุรี//อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ราชบุรี//อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง เขต อบต สวนกล้วย

สุ่มตรวจจาก 26 แห่งในเขตอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับ นายก อบต สวนกล้วย /รองนายก ผอ กองการศึกษา ครูศูนย์ฯ พบเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อายุ 2 ขวบ จำนวนิ13 คน

รับทานอาหารกลางวัน อาหารสะอาด ปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ สถานที่เหมาะสม บุคคลากรมีความพร้อมและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิชาชีพครู ได้ให้กำลังใจ

นำความห่วงใยของ ผวจ ราชบุรี/กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล มอบให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคน เน้นให้ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ใช้งบประมาณให้คุ่มค่า ดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นตามลำดับ


…สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน