☆ข่าวแพร่☆ ☆อำเภอสองรับธง เปิดพิธีปฎิบัติการเข้มข้น ๓ ภารกิจสำคัญ ยา หมวก ขยะ☆


☆ข่าวแพร่☆
☆อำเภอสองรับธง เปิดพิธีปฎิบัติการเข้มข้น ๓ ภารกิจสำคัญ ยา หมวก ขยะ☆


วันนี้ที่๑๔มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา๑๑.๓๐น.ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสอง
นายคเณศ คำนนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสอง รักษาราชแทนนายอำเภอสองได้เป็นประธานอัญเชิญธงสัญลักษณ์การเปิดปฎิบัติการ เข้ามาสู่ในพิธีในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสองโดยมีเหล่าข้าราชการตำรวจสภ.สอง นำโดย พ.ต.อ.สุชาติ สิงห์ขรณ์ ผกก. สภ.สองเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำปกครองท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา นักเรียน พ่อค้าประชาชนร่วมให้การต้อนรับคณะที่ทำการอัญเชิญธงสัญลักษณ์โดยประธานได้นำธงตราสัญลักษณ์ไว้ประจำจุดที่จัดเตียมไว้ จากนั้นประธานได้รับเกียรติเรียนเชิญจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประจำโพเดี้ยมโดยได้รับการกล่าวรายงานโดย นายพิษณุ  ยศหล้า ปลัดอำเภอฝ่ายความมั้นคง

จากนั้นประธานกล่าวพบปะกล่าวเปิดปฎิบัติการเข้มข้น๓ภารกิจหลัก ประกอบด้วย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการใส่หมวกนิรภัย๑๐๐%ในการขับขี่จักรยานยนต์ทุกครั้ง การบริหารจัดการขยะทั่วทั้งอำเภอสอง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฎิบัติการอย่สงต่อเนื่อง จริงจัง เห็นผลการปฎิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

จากนั้นประธานได้กล่าวนำตั้งปณิธานทำความดี โดยผู้เข้าร่วมกล่าวตามประธาน
ส่วนในวันนี้ทาง พระครูวรธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอสองได้ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ให้กับทุกท่านแล้วและได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีเป็นเสร็จพิธี


ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรช่องทีวี๑๓สยามไทยรายงานจากอำเภอสอง