ข่าวการศึกษาและไอที

จ.ราชบุรี//วิทยาลัยการอาชีพ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานที่เมืองกวางโจ สาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

จ.ราชบุรี//วิทยาลัยการอาชีพ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานที่เมืองกวางโจ สาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

นายอนุชา จันทร์สนิท รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยกวางโจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามระหว่างสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกวางโจ

กับมหาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการศึกษาของวิทยาลัยทั้ง 2 อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีอันดีของทั่ง 2 ประเทศ.


……สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน