Reporter&Thai Army แถลงข่าว

ยาเกลื่อนเชียงใหม่!! เเถลงจับกุมและยึดยาบ้า 9 ล้านเม็ด และไอซ์ 300 กก. ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มูลค่ามหาศาล

วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ส., พล.ต.อ. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สนง.ตำรวจแห่งชาติ/ผอ.ศูนย์อำนวยการ ป.ป.ส. สนง.ตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผช.ผบ.ตร., พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช. 5 ,พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ ผบก.กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด บช. ป.ป.ส., พล.ต.วิริยะ ศรีบัวชุม ผช.ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ราชอาณาจักร, พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี รอง ผบ.กกล.ผาเมือง, พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุบิน ผอ.กอง 2 และ น.อ.พงษ์วุฒิ เอี่ยมละออ ผอ. กอง 12 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการ สกัดกั้นและกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด จากชายแดน จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง จ.พระนครศรีอยุธยา กรณีจับกุมผู้ต้องหา 6 คน ยึดของกลาง ยาบ้า 9,000,000 เม็ด และไอซ์ 300 กก. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 4 สนง.ป.ป.ส. (ดินแดง)