Uncategorized

ต้านโกงอีสาน!!ร้องผวจ.อุบลฯกรณี สตง.พบทุจริตของเทศบาลตำบลคำขวาง! ผ่านมา 3 ปีไม่คืบ!

      อุบลราชธานี – ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสานบุกร้องผวจ.อุบลฯผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดให้ตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีและคณะกรณีการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านแฮ หมู่ที่ 1 วงเงิน 99,000 บาท โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าการปฏิบัติงานตามสัญญา ที่ไม่ตรงตามแบบ ให้ดำเนินคดีอาญา กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ทำงานในความผิด ฐานฉ้อโกงและดำเนินการทางแพ่งและวินัย กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงปัจจุบันคดีต่างๆไม่มีความคืบหน้า

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน   2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองจ.อุบลราชธานี มี นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย  อายุ 48 ปี ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสาน เข้ายื่นหนังสือถึง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านนายไพฑูรย์  พรหมสอน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้องเรียนเรื่อง ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคำขวาง ปลัดเทศบาลตำบลคำขวาง นาย ช่างผู้ควบคุมงานเทศบาลตำบลคำขวาง กรรมการตรวจรับงาน กรณีของการทุจริตการการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านแฮ หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจากดอนปู่ตา ถึงบ้านพ่อแก้ว ซึ่งจะต้องลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 670 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ 335 ลูกบาศก์เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 วงเงิน 99,000 บาท การปฏิบัติงานตามสัญญา ที่ไม่ตรงตามแบบ

นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคอีสาน กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว ได้มีการร้องเรียน ไปที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าทำการตรวจสอบการจัดจ้างพบว่าพื้นที่ก่อสร้างโดยการตรวจสอบวัดระยะค่าความกว้าง ความยาว และความหนา ทุกระยะ 25 เมตร ตลอดระยะทางที่กำหนด  ตรวจวัดระยะทางได้เพียง 375 เมตร จากที่กำหนด 670 เมตรขาดไป 295 เมตร ไม่สามารถดำเนินการต่อไปอีก

เนื่องจากระยะทางส่วนที่เหลือได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ระยะทางไม่ครบตามกำหนด 295 เมตรคิดเป็นมูลค่า 43,589.55 บาท  ซึ่งต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มี หนังสือ ที่ ตผ.0047 อบ/0287 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ส่งถึงนายอำเภอวารินชำราบ ,ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำขวาง ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดี กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษณารัตน์ก้าวหน้าอุบล ในความผิด ฐานฉ้อโกง และหรือสนับสนุน เจ้าพนักงาน กระทำความผิด ที่ทำงานตามสัญญา ที่ไม่ตรงตามสัญญาและไม่ตรงตามแบบ และได้มีหนังสือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงนายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง ให้ดำเนินการ ทางอาญา ดำเนินการทางแพ่งและวินัย  กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นควรพิจารณา เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี และกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ หจก .ลักษณารัตน์ก้าวหน้าอุบล ผู้รับจ้าง รายดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน

นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อมีความเห็นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เทศบาลตำบลคำขวางดำเนินการทำเรื่องเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ หจก .ลักษณารัตน์ก้าวหน้าอุบล ผู้รับจ้าง เป็นผู้ทิ้งงาน แต่ทางเทศบาลตำบลคำขวางเพิกเฉย และปัจจุบันยัง เรียก ให้หจก.ลักษณารัตน์ ก้าวหน้าอุบล ได้เข้ามาทำงาน ตามสัญญาเลขที่ 10/ 2561 สัญญาเลขที่ 11/2561 สัญญาเลขที่ 12/2561 สัญญาเลขที่ 13 / 2561 สัญญาเลขที่ 14/2561  ในการว่าจ้าง ให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังอีก ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการละเมิดคำสั่ง ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  การทำงานที่ ไม่ถูกต้องตรงตามสัญญา

“และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีคำสั่ง ให้ดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่ง รวมไปถึงการสอบสวนวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด  แต่ด้วยว่า รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้มีนโยบาย ในการปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน และได้มีคำสั่ง ให้ หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการ สอบสวน ผู้กระทำความผิดภายใน 7 วัน และดำเนินการ เอาโทษ ทั้งทางอาญาทางแพ่งและวินัย ภายใน 30 วัน จึงได้เดินทางมายื่นหนังสื่อถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคำขวางพร้อมพวก “และหากว่าในฐานะเป็นผู้ร้อง ให้ร้ายหรือบิดเบือนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ก็สามารถดำเนินการ เอาโทษหรือดำเนินการอย่างถึงที่สุดกับผู้ร้องได้ ยินดีและน้อมรับ” นายจำรูญศักดิ์ กล่าว