Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่ 31ร่วมจิตอาสาซ่อมแซมกุฏิพระให้ใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงาว่า ณ วัดประชานิมิต ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กรมการปกครอง นำโดย นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 31 นำโดย พันเอกนภัทร ศรีโชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 และประชาชนจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกันในการรื้อกุฏิ ของ พระครูนิกรปุญญาภิวัตน์ เจ้าอาวาสวัดประชานิมิต ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สืบเนืองมาจากกุฏิของเจ้าอาวาส มีการชำรุดซุดโทรม และเมื่อยามฝนตกน้ำจะไหลเข้ามากุฏิเจ้าอาวาส และประกอบ เจ้าอาวาส เกิดอุบัติทำให้เดินไม่ได้มาหลายปี จึงทำให้ความเป็นอยู่ของเจ้าอาวาสเดือดร้อน ดังนั้นทางคณะกรรมการและลูกศิษย์ จึงประชุมและของความช่วยเหลือจาก มณฑลทหารบกที่ 31 และ กรมการปกครอง ให้นำ ทหาร และ อส. รวมทั้ง จิตอาสา มาช่วยรื้อและก็ทำการสร้างกุฏิใหม่ ให้กับเจ้าอาวาสใหม่ ซึ่งการร่วมด้วยช่วยกันนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการมี จิตศรัทธา ของพี่น้องประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อให้กิจการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

/

//// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน /////