Uncategorized

นายอำเภอเจาะไอร้องนำเจ้าหน้าที่ร่วมกันซ้อมแผนเผชิญเหตุ

นายอำเภอเจาะไอร้องนำเจ้าหน้าที่ร่วมกันซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ณ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ว่าที่ ร.ต. สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ พิทักษ์เจาะไอร้อง ตามยุทธ์ศาสตร์ (ประชาชนมีส่วนร่วม) โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลัง ทหาร ตำรวจ สมาชิก อส.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมในครั้งนี้
โดยได้กำหนดสมมุติฐานซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ของหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฎิบัติการพิเศษนราธิวาส ที่ 31 เหยียบกับระเบิดที่คนร้ายฝังไว้บริเวณสวนยางพาราข้างโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และเสียชีวิต 1 นาย หลังจากนั้นขณะเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเจาะไอร้อง และได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารของโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จากนั้นได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งยุทโธปกรณ์ของโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ออกมายังพื้นที่ปลอดภัยและได้ประสานขอรับการสนับสนุน ฮ. จำนวน 1 ลำ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บทางอากาศยาน นำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไป
จากนั้นร่วมรับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยมีความพร้อมตลอดเวลา สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807