Uncategorized

จังหวัดนนทบุรีแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำอำเภอบางกรวย ครั้งที่ 20

จังหวัดนนทบุรีแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำอำเภอบางกรวย ครั้งที่ 20วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการจัดงานแถลงข่าวโครงการสืบสานประเพณี “หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ” อำเภอ บางกรวย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอบางกรวย ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนทางน้ำ ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณวัดบางอ้อยช้าง วัดชลอ วัดโบสถ์บน คลองบางกอกน้อย หน้าวัดพิกุลทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์การจัดงาน สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ เป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ โดยความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ เพื่อนำต้นเทียนไปถวายวัด จำนวน 49 วัดของอำเภอบางกรวยเป็นประจำทุกปี ตลอดไปรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ณ วัดบางอ้อยช้าง วัดชลอ วัดโบสถ์บน คลองบางกอกน้อย หน้าวัดพิกุลทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี

Comments are closed.