รองผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

รองผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมีพลอากาศตรีสมพร แต้พานิช ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ทำการแทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ด้วยการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา ตู้ยาพร้อมสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง