ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” พร้อมปล่อยคาราวานนักศึกษาไปติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศตลอดทั้งเดือนเมษายน

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” พร้อมปล่อยคาราวานนักศึกษาไปติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศตลอดทั้งเดือนเมษายน

วันนี้ (21 มี.ค. 62) ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้กิจกรรม อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในจังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้สั่งการให้ประธานกรรมการอาชีวะศึกษาภาคเหนือประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งทางภาคเหนือ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อบริการทำความสะอาดไส้กรองอากาศเครื่องยนต์ พร้อมตรวจสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้น สร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นอันตารายต่อสุขภาพ

 

นอกจากนี้ ยังได้รับมอบอุปกรณ์เครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น และหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อแจกให้กับประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับปล่อยขบวนคาราวานนักศึกษา เครื่องพ่นละอองน้ำลดฝุ่นและหมอกควันไปติดตั้งในพื้นที่ 8 แห่ง บริเวณรอบคูเมือง ทั้งด้านในและด้านนอก เช่น ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด หน้าสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ หน้าบ้านพักคนชรา หน้าร้านโจ๊กสมเพชร หน้าวัดโลกโมฬี และจุดสำคัญอื่นๆ รอบคูเมือง

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมาต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความพยายามอย่างเต็มที่ทุกมาตรการในการจะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะ PM 2.5 ทั้งในระยะยาว ระกลาง และระยะเร่งด่วน ซึ่งในระยะเร่งด่วนได้สั่งการให้ท้องถิ่นทุกแห่งล้างทำความสะอาดถนน , การควบคุมตรวจสอบรถยนต์ที่ปล่อยควันดำและควันเสีย , การตรวจสอบควบคุมเขตก่อสร้างและโรงงานต่างๆ ไม่ให้ปล่อยมลพิษ , การให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจุดปล่อยหรือพ่นสเปรย์น้ำในเขตชุมชน ซึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่จะติดตั้งไว้รอบคูเมือง เช่น ประตูท่าแพ สะพานนวรัตน์ และอีก 8 แห่งที่จะติดเพิ่มในวันนี้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยจะดำเนินการไปตลอดทั้งเดือนเมษายน หรือจนสถานการณ์จะดีขึ้น

*********************
อภิชาติ เฮงพลอย / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 มีนาคม 2562