กิจกรรมให้ความรู้ และวางโครงสร้างในการสร้างฝาย ,พิธีเปิดฝายมีชีวิต “ฝายพอเพียงตามรอยเท้าพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” ณ ห้วยปลากั้ง


๒๐ มิ.ย.๖๑,๑๐๐๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ เลขาธิการศูนย์ประสานงานประชาคม จว.น.น./ประธานสมาคมแม่บ้าน
ทบ.สาขา ทภ.๓ พร้อมด้วย คุณสุพัตรา ศรีสว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๘ พร้อมคณะแม่บ้าน กิจกรรมให้ความรู้ และวางโครงสร้างในการสร้างฝาย ,พิธีเปิดฝายมีชีวิต “ฝายพอเพียงตามรอยเท้าพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” ณ ห้วยปลากั้ง รร.พระธาตุพิทยาคม ม.2 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จว.น่าน โดยมี นายอรินทร์ บุญเกิด กำนันตำบลพระธาตุ เป็นประธานฯ มีผู้กิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน