ข่าวร้องเรียน

หน้าโรงเรียน แม่ระมาดวิทยา อ.แม่ระมาด จว.ตาก ได้เกิดดินสไลด์ ต้นไม้ล้มทับเส้นทาง ฉก. ทพ. 35 ได้จัดกำลัง เข้าดำเนินการและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ปัจจุบันสามารถเปิดช่องทางจราจร ใช้งานได้ตามปกติ

เมื่อ 210630 ก. ค. 61 บริเวณ หน้าโรงเรียน แม่ระมาดวิทยา อ.แม่ระมาด จว.ตาก ได้เกิดดินสไลด์ ต้นไม้ล้มทับเส้นทาง ฉก. ทพ. 35 ได้จัดกำลัง เข้าดำเนินการและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ปัจจุบันสามารถเปิดช่องทางจราจร ใช้งานได้ตามปกติครับ

 

Comments are closed.