Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. มอบหมายให้ ชป.เมือง จัด กพ.จาก ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับชาวบ้าน,จิตอาสา ,กรมป่าไม้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ,สมาคมคนแพร่ เข้าร่วมซ่อมแซมและทำความสะอาด

เมื่อ ๒๓๑๓๐๐ เม.ย.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. มอบหมายให้ ชป.เมือง จัด กพ.จาก ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับชาวบ้าน,จิตอาสา ,กรมป่าไม้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ,สมาคมคนแพร่ เข้าร่วมซ่อมแซมและทำความสะอาดรื้อบ้านของนายรณชัย กาญจนวงศ์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุวาตภัย ณ ต.ในเวียง อ.เมือง จว.แพร่ โดยมี มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐ คน ขณะรายงานยังไม่จบภารกิจ ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี