จังหวัดอุทัยธานี กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”


เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ พ.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. จัด กพ. จำนวน ๑๕๐ นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ (รยบ.FTS จำนวน ๓ คัน, รถครัวสนาม จำนวน ๑ คัน, รยบ.แบบ ๕๐ จำนวน ๒ คัน, เรือยาง จำนวน ๑ ลำ)

ร่วมกับ กอ.รมน.จว.อ.น., นพค.๑๕, แขวงทางหลวงชนบท จว.อ.น., แขวงทางหลวง จว.อ.น., อบจ.จว.อ.น., สาธารณสุข จว.อ.น., รพ.อุทัยธานี, มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี, กู้ภัยเมืองพระชนก, ทต.หาดทนง, อบต.เกาะเทโพ

 

และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๘ กำแพงเพชร ร่วมดำเนินการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ จว.อ.น. และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 

กำจัดผักตบชวาและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จว.อ.น. โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รอง ผวจ.อ.น. เป็นประธานในการตรวจความพร้อมฯ

 

มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๒๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย