Reporter&Thai Army

พิษณุโลก คอบร้าโกลด์ 19 ของไทย เข้าเยี่ยมผู้ว่าข้าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในพื้นที่รวมถึงการก่อสร้างอาคาร

พิษณุโลก คอบร้าโกลด์ 19 ของไทย เข้าเยี่ยมผู้ว่าข้าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในพื้นที่รวมถึงการก่อสร้างอาคาร
//////////////////////////////////////////
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ (ชั้น 2) คณะ คอบร้าโกลด์ 2019 เดินทางเข้าพบ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำโดย พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันติ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วย พันเอก ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผู้บังคับหน่วยการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้แทนกองทับไทย นาวาโท Edith Cordory ผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา, ร้อยตรี Akinopi Agami ผู้แทนกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทหารชีแจงข้อมูลการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ที่จะเข้ามารับการฝึกในระหว่างวันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พื้นที่กองทัพภาคที่ 3

จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมให้การต้อนรับต่อทหารนานาประเทศทั้ง 8 ประเทศ ที่เดินทางเข้าร่วมการฝึกในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก
สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทย และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการาช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ ปละประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นี้ มีจำนวนทหารต่างประเทศที่เข้าร่วมรับการฝึกรวมกว่า 8,000 นาย ซึ่งจะกระจายฝึกอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง สำหรับจังหวัดพิษณุโลก จะมีกำลังพลต่างประเทศเข้ามาฝึกรวมจำนวนทั้งสิ้น 5,000 นาย และเพื่อการเป็นเจ้าภาพที่ดีสำหรับประเทศไทย ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 จึงอยากให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเจ้าบ้านจึงอยากให้ประชาชนร่วมให้การต้อนรับหากพบเจอกำลังทหารต่างประเทศที่จะมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประชาชนชาวพิษณุโลก และประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย ปรีชา นุตจัรส รายงาน

////////////////////
แหล่งข่าวจาก – นกยุง กิจการพลเรือนทหารกองทัพภาค 3
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน ////////////