ข่าวการศึกษาและไอที

สุรินทร์ ในช่วงเปิดภาคเรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ให้ความสำคัญกับโรงเรียนเด็กเล็กในสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น ลุยลงพื้นที่เป็นประธานงานแสดงนิทัศน์การครั้งที่1บรรยากาศอย่างเรียบง่าย

ในช่วงเปิดภาคเรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ให้ความสำคัญกับโรงเรียนเด็กเล็กในสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น ลุยลงพื้นที่เป็นประธานงานแสดงนิทัศน์การครั้งที่1บรรยากาศอย่างเรียบง่าย
สุรินทร์วันนี้(24พค61)เวลา13.00น.นายชำนาญ ศรีอร่าม ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ได้ลงพื้นที่ ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์

เพื่อเป็นประธานเปิดศูนย์เด็กเล็กโดยมีนายสมพงษ์ ทรายเพ็ชร นายกอบต.ไผ่ นายวิทูลย์ ศรชัย นายก อบต.ยางสว่าง นายปรีชา สีโสดา นายกอบต.รัตนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอรัตนบุรีให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ ทรายเพ็ชร นายก อบต.ไผ่ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการเปิดศูนย์เด็กเล็กว่าเนื่องจากชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนใหญ่มีเด็กสามขวบเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการเตีรยมความพร้อมของเด็ก

เพื่อเข้าสู่โรงเรียนประถมและเพื่อลดและแบ่งเบาภาระเวลาผู้ปกครองในการประกอบอาชีพ จึงได้เปิดศูนย์เด็กเล็กนี้ขึ้น จากนั้น ชำนาญ ศรีพาลา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์กล่าวให้โอวาส ว่า

ครูผู้สอนต้องเอาใจใส่เด็กเสมือนเด็กนั้นคือลูกหรือหลานของเราเพราะเด็กในวัยนี้เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องใช้ความอดทนในการสอนเป็นอย่างมาก จากนั้นประธานลั่นฆ้องเปิดงานเด็กอนุบาลประถมวัยแสดงอย่างน่ารักประธานมอบรางวัล และทักทายให้กำลังใจครูศูนย์เด็กอย่างเป็นกันเอง

ข่าวสุรเดช เหลาคำ