จ.นครสวรรค์…[email protected] อำเภอเมืองเคลื่อนที่ร่วมกับ อบต.นครสวรรค์ตก สร้างรอยยิ้ม…!!


จ.นครสวรรค์…[email protected] อำเภอเมืองเคลื่อนที่ร่วมกับ อบต.นครสวรรค์ตก สร้างรอยยิ้ม…!!

จากการายงานของทีมงานผู้สื่อข่าว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์วัดท่าทอง อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มโดยมี อบต.นครสวรรค์ตก. เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม และเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายความเคารพ จากนั้นได้อ่านพระราโชวาทโดยมี นายจำลอง พรหมหนองโดก นายก องศ์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างงาน สินค้าโอท้อป พัฒนาหมูาบ้าน ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งอุปโภค บริโภค ถนน น้ำประปา ให้ประชาชน อยู่อย่างมีความสุข ขจัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ยั่งยืน และถาวรต่อไป

ส่วน นางปนัดดา ชื่นอยู่ กำนันตำบลนครสวรรค์ตก กล่าวถึงความเป็นอยู่ของราษฎรและอาณาเขต ซึ่งมี นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร สาธารณสุขอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จากนั้น นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองและหัวหน้าส่วน

ผู้นำ ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ชาวบ้านที่ด้อยโอกาส 20 ชุด และเดินชมสินค้าโอท็อปของแต่ละหมู่บ้านที่นำมาจัดจำหน่าย ทางด้านสาธารณสุขยังได้บริการฉีดยากันพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์เลี้ยงให้แก่ชาวบ้าน เพื่อไม่เกิดปัญหาในอนาคตต่อไป.

 

////อาคม/ต้อย รายงาน 0619525644 /////