Reporter&Thai Army

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หมู่.รส.อำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับ นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส.

เมื่อ ๒๔๐๘๘๐ มิถุนายน ๒๕๖๑. หมู่.รส.อำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับ นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับ”ชมรมคนรักในหลวง”อำเภอพญาเม็งราย จิตอาสา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พญาเม็งราย และราษฎรบ้านทุ่งเจ้าในการทำความสะอาด ดายหญ้า และทาสีรั้วหอประชุมบ้านทุ่งเจ้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประมาณ ๗๐ คนผลการปฎิบัติได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย