Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.ลี้, ฝ่ายปกครอง อ.ลี้, นายก ทต.ลี้, กำนัน, ผญบ.ต.ลี้ และฝ่ายรักษาความสงบหมู่บ้าน /อาสาสมัครหมู่บ้าน ต.ลี้ เข้าร่วมเปิดศูนย์ประสานงานฝ่ายปกครอง “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จุดบริการประชาชน ”

เมื่อ 24 ก.ย.61, 1800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.ลี้, ฝ่ายปกครอง อ.ลี้, นายก ทต.ลี้, กำนัน, ผญบ.ต.ลี้ และฝ่ายรักษาความสงบหมู่บ้าน /อาสาสมัครหมู่บ้าน ต.ลี้ เข้าร่วมเปิดศูนย์ประสานงานฝ่ายปกครอง “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จุดบริการประชาชน ” โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นอภ.ลี้ เป็นประธานฯ ณ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จุดบริการประชาชน ม.7 บ.ป่าหก ต.ลี้ อ.ลี้ จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 70 คน