ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน สถานที่ท่องเที่ยว

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงาน “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผ่างผะติ๊บ” ปีที่ 4 ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 -12 พ.ย.2562 ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผ่างผะติ๊บ” ปีที่ 4 ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 -12 พ.ย.2562 ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่

ในวันที่ 10 พย.62 เวลา 17.00 น. ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และใกบ้เคียงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณียี่เป็งที่หนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยสวมใส่ชุดไทยมาร่วมลอยกระทง และจุดผางผะตี๊บบูชาพระญานาคราช ท่ามกลางแสง สี ตระการตา พบสาวงามฟ้อนบูชาพญานาคราช จำนวน 300 คน โดยงานจัดระหว่างวันที่ 10 -12 พ.ย.2562 ภายในงานพบกับอุโมงค์โคมไฟล้านนาประดับโดยรอบงานกว่า 5 พันดวง มีโคมหมุนดอกบัวยักษ์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกให้ชม มีซุ้มประตูพญานาคและการแสดงต่างอีกมากมาย การเทศมหาชาติ ที่วัดหนองบัว นอกจากนี้จะมีผางประทีปจุดคืนละ 5 พันดวง เพื่อส่องแสงประทีบสว่าง สร้างสีสันอันสวยงามตระการตาที่บริเวณหาดหนองบัวอีกด้วย.

ในวันที่ 10 พย.62 เวลา 17.00 น. ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และใกบ้เคียงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณียี่เป็งที่หนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลตำบลเชิงดอย โดยสวมใส่ชุดไทยมาร่วมลอยกระทง และจุดผางผะตี๊บบูชาพระญานาคราช ท่ามกลางแสง สี ตระการตา พบสาวงามฟ้อนบูชาพญานาคราช จำนวน 300 คน โดยงานจัดระหว่างวันที่ 10 -12 พ.ย.2562 ภายในงานพบกับอุโมงค์โคมไฟล้านนาประดับโดยรอบงานกว่า 5 พันดวง มีโคมหมุนดอกบัวยักษ์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกให้ชม มีซุ้มประตูพญานาคและการแสดงต่างอีกมากมาย การเทศมหาชาติ ที่วัดหนองบัว นอกจากนี้จะมีผางประทีปจุดคืนละ 5 พันดวง เพื่อส่องแสงประทีบสว่าง สร้างสีสันอันสวยงามตระการตาที่บริเวณหาดหนองบัวอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง