Uncategorized

จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวากีดขวางทางน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวากีดขวางทางน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อ 25 พ.ค.2561 ที่บริเวณคลองหนองไผ่ไม้แดง บ้านแม่พร่อง ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ พลตรีชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 35 นำกำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนจิตอาสา ช่วยกันกำจัดผักตบชวา ขุดลอกคูคลองให้สะอาด เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและนโยบายของรัฐบาลด้านการกำจัดผักตบชวาโดยประสานรถแบคโฮจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มาขุดลอกคูคลองบริเวณที่ตื้นเขินและมีตะกอน รวมทั้งการจัดการขยะ การกำจัดวัชพืชและทำการลอกผักตบชวาที่ขึ้นอยู่หนาแน่นภายในคลองกีดขวางทางเดินน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก กรณีเกิดฝนตกหนัก และช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังที่จะเกิดขึ้นในหน้าฝนนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ช่วยให้คลองหนองไผ่ไม้แดงคืนสู่ความใสสะอาด ปราศจากวัชพืชและผักตบชวา รวมทั้งจะมีแหล่งน้ำสำหรับสัตว์น้ำ ที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ผลการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ รวมน้ำหนักผักตบชวาที่ทำการขุดลอกมากกว่า 20 ตัน บางส่วนนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเพาะปลูกต่อไป


***** นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว