ข่าวบันเทิงและกีฬา

จ.ชัยนาท…!!@ ชมรมวิ่งเมืองชัยนาทจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ หนองระแหง Re-use Running ครั้งที่ 1….!!

จ.ชัยนาท…!!@ ชมรมวิ่งเมืองชัยนาทจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ หนองระแหง Re-use Running ครั้งที่ 1….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 17.30 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงานหนองระแหง Re-use Running ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทเภสัชกรหญิง มีนามาส ลีวะพงษ์เพียร ประธานชมรมวิ่งเมืองชัยนาท กล่าวรายงานว่า ชมรมวิ่งเมืองชัยนาทจัดงานวิ่ง หนองระแหง Re-use Running โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน และประชาชนผู้สนใจดูแลสุขภาพ ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิ

น-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และได้มาพบปะสังสรรค์ กันเป็นการสร้างมิตรภาพและความสามัคคี อีกทางหนึ่ง
โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแข่งเดิน – วิ่ง รอบสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จำนวน 4 รอบ โดยมีระยะทาง 5.5 กิโลเมตร แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 8 กลุ่มได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชาย-หญิง/ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย-หญิง/นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย-หญิง/และประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวนกว่า 300 คน

 

…..ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ….แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897