Uncategorized

จ.อุทัยธานี….!!@ พิธีเปิดโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล “วิสาขบูชา” ปี 2561….!!!

จ.อุทัยธานี….!!@ พิธีเปิดโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล “วิสาขบูชา” ปี 2561….!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่จันทราราม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1วัด 1โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2561

กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ด้วยความเป็นห่วงสุขภาพ พลานามัยของพระภิกษุ สามเณรโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพสำกรับพระภิกษุสงฆ์ และนำเผยแพร่สู่ประชาชนภายใต้โครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา โรงพยาบาลอุทัยธานีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในวัดใหม่จันทราราม และขยายการดำเนินงานสู่วัดอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีเพื่อให้ครอบคลุมทุกวัด ทางกระทรวงสาธรณสุข จึงมีความห่วงใยในกลุ่มพระสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพและได้รับการดูแลเพื่อสร้างพระภิกษุสงฆ์แกนนำด้านสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับความรู้ด้านสุขภาพ โดยทีมแพทย์และพยาบาลการจัดอาหารสาธิตที่เหมาะสมต่อการถวายพระการจัดนิทัศการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ

…..วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897