จิตอาสาที่พึ่งของประชาราษฎร์ ” ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา ร่วมลงเสาเอก เทฐานเสาบ้านก่อ…สร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

” จิตอาสาที่พึ่งของประชาราษฎร์ ” ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา ร่วมลงเสาเอก เทฐานเสาบ้านก่อ…สร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พันโท เทวารัณย์ ประสาทแก้ว ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ ร้อยโท ทวี วรรณคำ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ร่วมลงเสาเอกสร้างบ้านให้ นายกี บุญเรือง บ้านเลขที่ 307 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยทั้งหลัง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายจิรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธาน ร่วมลงเสาเอกและเทฐานเสาบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการเริ่มการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่ได้รับความเดือด สำหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างจะรายงานให้ทราบต่อไป