วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จะกี่ปีกี่วัน ทหารม้าพร้อมช่วยเหลือประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนร่วมโลก

” จะกี่ปีกี่วัน ทหารม้าพร้อมช่วยเหลือประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนร่วมโลก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเด็กชาย พงศ์นิธิ นิลผาย ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนโดนรถชน ด้วยความจำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมากในการเข้ารับการผ่าตัดด่วน ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
#ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อ Social Media ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปอะไรก็ได้ให้กับ เด็กชายพงษ์นิธิ นิลผาย ชื่อเล่นน้องน็อต ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนโดนรถชน ซึ่งมีอาการค่อนข้างวิกฤตจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตด่วน ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตึก 13 หมูป่า Academy ชั้น 7 หน่วยจึงได้จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่เดือดร้อนและอยู่ในสภาวะคับขันในชีวิต

วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: