Uncategorized

นครนายก โรงเรียนทหารการสัตว์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นครนายก โรงเรียนทหารการสัตว์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จัดกิจกรรมมอบลูกพันธุ์สัตว์ให้เกษตรกรและอาหารกลางวันให้โรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกเฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ ได้เป็นประธานนำข้าราชการและเกษตรกร กระทำพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และกระทำพิธีมอบลูกพันธุ์สัตว์ปีกให้กับเกษตรกร ประกอบด้วยลูกไก่ จำนวน 200 ตัวและลูกเป็ดจำนวน 800 ตัว มอบกรรมสิทธิ์กระบือให้กับเกษตรกรจำนวน 13 ตัวและหญ้าหมักให้กับเกษตรกร จากนั้นได้มอบอาหารกลางวันให้กับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 16 โรงเรียน โดยการสนับสนุนไข่ไก่จำนวน 10,000 ฟอง จากบริษัทแสงทองสหฟาร์ม จำกัด และข้าวหอมมะลิ จำนวน 3,000 กิโลกรัม จากบริษัทซีพี อินเตอ์เทรด จำกัด เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก