วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร่วมบุญร่วมกุศลทอดกฐิน .ณ วัดบ้านบุ่งกกเรียง

ร่วมบุญร่วมกุศลทอดกฐิน .ณ วัดบ้านบุ่งกกเรียง

ในวันที่9พฤศจิกายน 256 ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดบ้าน บุ่งกกเรียงตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเจ้าภาพกฐินจากกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพใหญ่ร่วมกับชาวบ้าน บุ่งกกเรียงและบรรดาลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัด เจ้าภาพในการทอดกฐินครั้งนี้ชื่อ คุณสมควร ขุระสะ ผู้รับเหมาช่วงของบริษัทไทพิพัฒน์ กรุงเทพ จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาในการทำบุญกุศลในครั้ง นี้มาร่วมทอดกฐินที่วัด บ้านบุ่งกกเรียงในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จะเริ่มพิธี ทอดกฐิน หลังจากพระสงฆ์ ฉันภัตตาหารเพลแล้ว เวลาประมาณ 1300 นเป็นต้นไป

วันเสาร์ ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: