ข่าวรัฐสภา

โครงการทอดผ้าป่าฯ ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานโครงการทอดผ้าป่าฯ ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายพิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการ เข้าเฝ้าทูลเชิญ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์อุปถัมภ์

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง พร้อมถวายรายงานการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อกรุณาทราบ
โดยโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารศูนย์มะเร็ง และพัฒนาศักยภาพศูนย์มะเร็งของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ให้สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยจะจัดพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 และจัดกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ณ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน