กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ อ.ทุ่งหัวช้าง, ผู้นำ อปท., วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่, นศท.รร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม, นร.รร.บ้านทุ่งข้าวหาง, กำนัน, ผญบ. และจิตอาสาในพื้นที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


เมื่อ 6 มิ.ย.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ อ.ทุ่งหัวช้าง, ผู้นำ อปท., วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่, นศท.รร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม, นร.รร.บ้านทุ่งข้าวหาง, กำนัน, ผญบ. และจิตอาสาในพื้นที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการปลูกกล้าพันธุ์กาแฟ, ต้นลูกหว้า, ต้นมะขามป้อม, ต้นสัก และต้นพยุง ฯลฯ รวมจำนวน 1,000 ต้น บนเนื้อที่ปลูกป่าประมาณ 120 ไร่ โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นอภ.ทุ่งหัวช้าง เป็นประธานฯ ณ ป่าห้วยจุ๋มปี๋ ม.10 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 200 คน