Uncategorized

จังหวัดอุทัยธานี ….!!@ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีนำทีมจับกุมผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย ในตลาดนัดปากเหมือง อำเภอลานสัก….!!@

จังหวัดอุทัยธานี ….!!@ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีนำทีมจับกุมผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย
ในตลาดนัดปากเหมือง อำเภอลานสัก….!!@ จากการรายงานของผู้สื่อข่าว
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลานสัก ออกตรวจและจับกุมผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในตลาดนัดปากเหมือง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ตามที่มีการร้องเรียนจากประชาชน ทั้งนี้ได้จับกุมผู้กระทำความผิด 3 ราย มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีความผิดดังนี้

1.ขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาติ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
2.ขายยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3.โฆษณาขายยาโดยแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
4.จำหน่ายเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยในการใช้ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
5.จำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดทะเบียนโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6.จำหน่ายอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ไม่มีเลขสารบบอาหาร ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
7. จำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
8. จำหน่ายอาหารปลอม โทษจำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีฝากความห่วงใยมาถึงประชาชนโดยให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง โดยก่อนเลือกซื้อ หรือนำมาบริโภคจะต้องตรวจสอบฉลาก และฐานข้อมูลทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัย หรือมีการจำหน่ายยาในสถานที่ไม่ได้รับอนุญาติ ขอให้แจ้งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ต่อไป…..สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว วินัย ชำนาญปืน รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897