ทึ่ง! การคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะและกวาดหยากไย่ไฟฟ้าของนักเรียนบ้าน กม.35 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด โครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 9/2561


ทึ่ง! การคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะและกวาดหยากไย่ไฟฟ้าของนักเรียนบ้าน กม.35
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด โครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 9/2561พร้อมกล่าวให้โอวาท โดยมีนายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่ นายแพทย์สมรัฐ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนบ้าน กม.35 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 โดยมีนายเรือน สิงห์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนคณะครูกล่าวต้อนรับ นายประทวน โตไกรลักษณ์ กำนันตำบลหนองไผ่และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯกล่าวแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่และรายงานข้อมูลทั่วไป

ทั้งนี้การจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่นั้น ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน โดยหมุนเวียนไปตามตำบลต่างๆ เพื่อเป็นการพบปะเยียมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแต่ละหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ จากนั้นนายชูศักดิ์ รู้ยิ่งนายอำเภอหนองไผ่ ได้เยี่ยมชมบูธต่างๆที่แต่ละหน่วยงานได้จัดโชว์ผลงานไว้ให้ได้ชมกัน
สำหรับไฮไลท์ของงาน ได้แก่บูธของนักเรียนโรงเรียนบ้าน กม.35 ที่เอาผลงานการประดิษฐ์ไม้กวาดหยากไย่ไฟฟ้า และหุ่นยนต์เก็บขยะ มาแสดงโชว์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและทดลองใช้ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดแสดงผลงานดีเด่นของโรงเรียน ที่ไปคว้าชัยชนะในแต่ละปีที่ผ่านมาให้ได้ชมกัน

ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์