ข่าวรัฐสภา

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานรัฐสภากับการปฏิรูปประเทศ”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานรัฐสภากับการปฏิรูปประเทศ” พร้อมให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน