ข่าวกระแสสังคม

#พญานาคเตรียมกลับวัง

#พญานาคเตรียมกลับวัง
เครื่องสูบน้ำซิ่งเตรียมตัว เดินทางกลับวังมัจฉา
ดีเดย์ 12.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม
ใช้เส้นทางเดิม​ เริ่มที่จังหวัดเชียงราย​ เชียงใหม่​ พะเยา​ ลำปาง​ แพร่​ อุตรดิตถ์​ พิษณุโลก​ พิจิตร​ นครสวรรค์​ ชัยนาท​ สุพรรณบุรี​ นครปฐม
ขอความร่วมมืออาสาสมัครกู้ภัย ที่อยู่ในทางผ่าน ให้จัดกำลังเตรียมความพร้อมในการประสานงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ไว้ด้วย
#ประชาชนสามารถให้กำลังใจได้ตลอดสองข้างทางนะครับ