ข่าวรัฐสภา

ณ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เข้าพบนายหวัง เซียงกวง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์การปกครองด้วยกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เข้าพบนายหวัง เซียงกวง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์การปกครองด้วยกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

รวมทั้งแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียต่างๆ ซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสำคัญ โดยบังคับให้ประชาชนเรียนกฎหมายเบื้องต้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และบรรจุวิชากฎหมายเป็นวิชาเลือกในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายโดยตรง และมีการจัดทำแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายทุกๆ ห้าปี

จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปยังมหาศาลาประชาชน เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายเฉา เจี้ยนหมิง รองประธานคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

โอกาสนี้ ได้เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะกรรมาธิการการตรวจสอบและการยุติธรรม โดยมีนายหวัง เซิ่งหมิง รองประธานคณะกรรมาธิการให้การต้อนรับ และได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสภาประชาชนแห่งชาติ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ และกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน