Uncategorized

จ.ราชบุรี/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ราชบุรี อบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยประหยัดพลังงาน.

จ.ราชบุรี/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ราชบุรี อบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยประหยัดพลังงาน.
ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่ให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน โดยนายเดขา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ราชบุรี กล่าวรายงาน

.ถึงโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจาก ประกอบไปด้วยพนักงานขับรถยนต์ส่วนราชการ จ.ราชบุรี จำนวน 100 คน ใช้เวลา 1 วันโดยวิทยากรจากขนส่ง จ.ราชบุรี และ เจ้าหน้าที่ตำรวจงานด้านจราจร สภ.เมืองราชบุรี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฏหมายจราจรตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยและความพร้อมของยวดยานพาหนะที่ใช้ประจำวัน ก่อนออกใช้ ให้อยู่ในสภาพความพร้อมและปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานอีกด้วย.

 

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

Comments are closed.