ข่าวรัฐสภา

จังหวัดลพบุรี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาเชิงบูรณาการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดลพบุรี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการผลิต การใช้ และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาและรับฟังภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนต้นน้ำ คือเกษตรกร ขั้นกลางน้ำ คือโรงงานผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง และขั้นปลายน้ำ คือผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จัดทำเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน