Reporter&Thai Army

มทบ.๓๒ ร่วมกับจังหวัดลำปาง ปลูกป่าผืนใหญ่ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ คืนสู่ธรรมชาติ

มทบ.๓๒ ร่วมกับจังหวัดลำปาง ปลูกป่าผืนใหญ่ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ คืนสู่ธรรมชาติ


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐ มทบ.๓๒ โดย พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.๓๒ พร้อมด้วย คุณมุกดา ท้วมเสม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๓๒ นำ ข้าราชการทหาร มทบ.๓๒ , ร.๑๗ พัน.๒ , ร้อย.ฝรพ.๓ , นศท. ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม ร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำในจังหวัดลำปาง”

พร้อมด้วย ส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน , อปท. , เครือข่ายมวลชน และ จิตอาสา จำนวน ๑,๐๐๐ คน โดยมี ผวจ.ล.ป. เป็นประธาน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง (๑๐ ต้น) , ต้นหว้า , มะขามป้อม , ไผ่ , สัก , มะค่าโมง , มะกอกป่า , ยางนา จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น พร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก รพ.ค่ายฯ ให้บริการประชาชน ณ บริเวณดอยผาพ้อ บ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง จว.ล.ป. ซึ่งชาวบ้านได้คืนผืนป่าให้กับกรมป่าไม้ จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำวัง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะดำเนินการปลูกป่า ใช้ต้นไม้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ต้น ซึ่งส่วนที่เหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง ๓,๐๐๐ ไร่ ต่อไป