มทบ.๓๒ ร่วมกับจังหวัดลำปาง ปลูกป่าผืนใหญ่ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ คืนสู่ธรรมชาติ


มทบ.๓๒ ร่วมกับจังหวัดลำปาง ปลูกป่าผืนใหญ่ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ คืนสู่ธรรมชาติ


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐ มทบ.๓๒ โดย พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.๓๒ พร้อมด้วย คุณมุกดา ท้วมเสม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๓๒ นำ ข้าราชการทหาร มทบ.๓๒ , ร.๑๗ พัน.๒ , ร้อย.ฝรพ.๓ , นศท. ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม ร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำในจังหวัดลำปาง”

พร้อมด้วย ส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน , อปท. , เครือข่ายมวลชน และ จิตอาสา จำนวน ๑,๐๐๐ คน โดยมี ผวจ.ล.ป. เป็นประธาน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง (๑๐ ต้น) , ต้นหว้า , มะขามป้อม , ไผ่ , สัก , มะค่าโมง , มะกอกป่า , ยางนา จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น พร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก รพ.ค่ายฯ ให้บริการประชาชน ณ บริเวณดอยผาพ้อ บ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง จว.ล.ป. ซึ่งชาวบ้านได้คืนผืนป่าให้กับกรมป่าไม้ จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำวัง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะดำเนินการปลูกป่า ใช้ต้นไม้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ต้น ซึ่งส่วนที่เหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง ๓,๐๐๐ ไร่ ต่อไป