ข่าวเชียงใหม่

พช เชียงใหม่ เปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

พช เชียงใหม่ เปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน มีนายกิตติ เผดิมผล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 บูธ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.