ข่าว นราธิวาส

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่นราธิวาส

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 ธ.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุถฬาภรณ์ โดยนายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จำนวน 1,500 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.สุไหงปาดี โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

ในการนี้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย พร้อมทั้งนำความห่วงใยและกำลังใจจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมได้กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

 

ต่อมาเวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุถฬาภรณ์ โดยนายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จำนวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.เจาะไอร้อง โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

 

ในการนี้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย พร้อมทั้งนำความห่วงใยและกำลังใจจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมกลับคืนสู่สภาวะปกติ แต่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ