Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น. ร่วม กับ นายก อบต.ทุ่งนางาม ,ปลัดอำเภอ ลานสัก กำนัน ตำบลทุ่งนางาม ,นายช่าง อบต. ทุ่งนางาม

เมื่อ ๑๙๐๘๐๐ เม.ย. ๖๒ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น. ร่วม กับ นายก อบต.ทุ่งนางาม ,ปลัดอำเภอ ลานสัก กำนัน ตำบลทุ่งนางาม ,นายช่าง อบต. ทุ่งนางาม , ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเข้าตรวจสอบบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อเวลาประมาณ ๑๘๑๙๐๐ เม.ย. ๖๒ ที่ผ่านมา ในเขต อบต. ทุ่งนางาม จำนวน ๒๕ หลังคาเรือน เพื่อให้ความช่วยในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ และมีบ้านราษฏรแต่ละตำบล ในเขต อ. ลานสัก ได้รับความเสียหายดังนี้

ตำบลประดู่ยืน ๕ หลังคาเรือน
ตำบล ป่าอ้อ ๑๐ หลังคาเรือน
ตำบล น้ำรอบ ๑ หลังคาเรือน
ทางหน่วยจะได้ประสานให้ อบต. แต่ละตำบลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย