พ่อเมืองโคราชเป็นประธานมอบอาคารโรงเรียนด่านขุนทด


พ่อเมืองโคราชเป็นประธานมอบอาคารโรงเรียนด่านขุนทดที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 10.09 นาที นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด พร้อมให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายพันธพัฒน์ พรหมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด หัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียน โรงเรียนด่านขุนทด ประชาชน อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับโดยการก่อสร้างอาคารเรียน ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 2500000 บาทเป็นแบบ สปช 105/29 พื้นที่ใช้งาน 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน โดยได้รับมอบจากนายธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายฉัตรชัย ศิริไล นายอนุสรณ์ ทองสำราญ นางรัตนา อนุภาสนันท์ นายศักดิ์ชัย จิตทะนนท์ คณะผู้บริหารจากบริษัท สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชนโดยมีนายแดงจันทร วิวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 และผู้บริหารครูและนักเรียนของคณะกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านขุนทดร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความประพฤติเรียบร้อยจำนวน 20 ทุนและบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน จำนวน 20 ทุน พร้อมมอบอาหารกลางวันวัสดุสิ่งของให้กับโรงเรียนอำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา