Reporter&Thai Army

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังชุดดับไฟป่า จากกองร้อยทหารพรานที่ 3602 ประจำ ต.สบเมย

เมื่อ 20 เม.ย. 62 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังชุดดับไฟป่า จากกองร้อยทหารพรานที่ 3602 ประจำ ต.สบเมย ร่วมกับ จนท.อส.อ.สบเมย, ผช.ผญบ. และราษฏรบ้านห้วยยาก รวม 15 คน ร่วมกัน ลว.เฝ้าระวังไฟป่า และทำแนวกันไฟในพื้นที่เฝ้าระวังที่ ในพื้นที่ บ.ห้วยยาก หมู่ 10 ต.สบเมย อ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ถูกไฟป่าไหม้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย