Uncategorized

คณะพยาบาลศาสตร์กว่า 20 คน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2

พยาบาลศึกษาดูงาน
ผู้ประกาศ : คณะพยาบาลศาสตร์กว่า 20 คน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2
เนื้อข่าว : ที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทางเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ทำการต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เข้ามาเยือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน 2 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีนักเรียน 73 คน โดยการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของเด็ก ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และ ระดับชั้น อนุบาล 1 / ดูเรื่องของสุขภาพพลานามัย // การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรักการอ่าน ซึ่งสามารถให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นำหนังสือนิทานกลับไปอ่านที่บ้านได้ // โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้นักเรียน รู้จักกับพืชผักและปลูกพืชผักอย่างง่าย มีสอนเรื่องของการออม รู้จักค่าของเงิน เป็นต้น และ โครงการ หนูน้อยเข้าครัว ที่สอนเด็กนักเรียน ทำอาหารอย่างง่าย จำนวนเทอมละ 1 ครั้ง เช่น ตำผลไม้ และแซนวิช โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน ///แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุร