กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร.4 ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่.รส.ที่ 3 อ.ปางศิลาทอง(ร.14 พัน.2) กอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วยนายวรวงศ์ พงศบุตร ปลัดอาวุโส อ.ปางศิลาทอง,หัวหน้าส่วนราชการ อ.ปางศิลาทอง,ที่ดิน อ.ปางศิลาทอง, ปศุสัตว์ อ.ปางศิลาทอง กำนัน,ผญบ.มอเจริญและราษฎรจิตอาสา ม.2 ต.หินดาต ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ 150900 – 151300 ก.พ.62 กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร.4 ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่.รส.ที่ 3 อ.ปางศิลาทอง(ร.14 พัน.2) กอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วยนายวรวงศ์ พงศบุตร ปลัดอาวุโส อ.ปางศิลาทอง,หัวหน้าส่วนราชการ อ.ปางศิลาทอง,ที่ดิน อ.ปางศิลาทอง, ปศุสัตว์ อ.ปางศิลาทอง กำนัน,ผญบ.มอเจริญและราษฎรจิตอาสา ม.2 ต.หินดาต ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีกิจกรรมดังนี้ 1.อำเภอปางศิลาทองจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด บริเวณข้างถนน ภายในหมู่บ้าน

 

2.โครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ หมู่บ้านมอเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง โดยนายอำเภอและส่วนราชการได้ดำเนินการเชิงรุก ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยได้นำข้อราชการนโยบายของรัฐบาลและการอำนวยความสะดวกมาให้บริการชาวบ้าน ดังนี้
2.1 มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน โดยที่ทำการปกครองอำเภอ
2.2 บริการฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัข และแมว โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
2.3 บริการตัดผม โดย ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอปางศิลาทอง
3.ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ได้อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มีความเดือดในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านมอเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลหินดาต ประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายธนู ดาหา อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 194 เป็นผู้พิการทางสมอง
2. นายแสวง ทองดอนง้าว อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 488 เป็นผู้ป่วยติดเตียง
3. นายเมฆ หม่อมขุนทด อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 171 เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน โดยมี นายพัชรพล มั่นปาน นอภ.ปางศิลาทอง เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

%d bloggers like this: